5,000 ஏக்கர் காணிகள் இன்னும் விடுவிக்கப்படவில்லை! யாழ் அரச அதிபர்

0
104

5 ஆயிரம் ஏக்கர் காணிகள் இன்னும் விடுவிக்கப்பட வேண்டியுள்ளதாக யாழ்ப்பாண மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் நாகலிங்கம் வேதநாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததையடுத்து, 3 ஆயிரத்து 81 ஏக்கர் காணிகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

யாழ்ப்பாணத்தில் 20 ஆயிரம் பெண் தலைமைத்துவத்தைக் கொண்டுள்ள குடும்பங்கள் உள்ளதாகவும், அந்தக் குடும்பங்களுக்கு வீடுகள் அவசியமென்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

அத்துடன், காணாமல் ஆக்கப்பட்டடோரின் ஆயிரத்து 900 குடும்பங்களுக்கும் வீடுகள் அவசியமென்றும் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.