உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலின் புதிய உறுப்பினர்களின் பெயர் பட்டியல்

0
86
உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலில் தெரிவான உறுப்பினர்களின் பெயர் பட்டியலை வர்த்தமானியின் மூலம் வெளியிடுவதற்காக வேண்டி அரசாங்க அச்சகத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையாளர் தெரிவிக்கின்றார்.