முழு ஆடை பால்மாக்களின் விலைகள் அதிகரிக்க அமைச்சரவை உப குழு ஆராய்வு

0
190

இலங்கையில் சமையல் எரிவாயுக்களின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இறக்குமதி முழு ஆடை பால்மாக்களின் விலைகளும் அதிகரிக்கப்படலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பில் இலங்கையின் அமைச்சரவை உப குழு ஆராய்ந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனினும் எப்போது குறித்த பால்மாக்களின் விலைகள் அதிகரிக்கப்படும் என்ற தீர்மானம் இன்னும் எடுக்கப்படவில்லை என்று நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் தலைவர் ஹசித்த திலகரட்ன தெரிவித்துள்ளார்.

இதேவேளை இறக்குமதி பால்மாக்களின் விலைகள் ஏற்கனவே 6 மாதங்களுக்கு முன்னர் அதிகரிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மக்களின் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான விலைகள் ஏற்கனவே அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அண்மையில் எரிவாயுவின் விலையும் அதிகரிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் பால் மாவின் விலை மீண்டும் அதிகரிக்கும் என்ற செய்தி மக்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.